Nyheder

Unges sikkerhed

Det handler om de unges sikkerhed Flertallets ”vi-har-nok-i-os-selv” holdning, deler vi ikke i NYT Stevns. Vi står noget undrende over for, at borgmesteren med sit flertal ikke finder det naturligt at indgå et samarbejde med Faxe Kommune om natbus kørsel fra Køge over...

læs mere

Udsattetråd

NYT Stevns glæder sig over, at Stevns nu får et udsatteråd. De socialt udsatte borgere i Stevns Kommune får nu deres eget råd, der kan udtale sig om egne forhold på samme måde, som det kendes i Ældrerådet og Ungerådet. Udsatterådet blev officielt nedsat på...

læs mere

Politisk beretning NYT Stevns

Politisk beretning NYT Stevns generalforsamling d. 06.03.2019 v/Mogens Haugaard Økonomi Budget 2018 er i løbet af året skredet med mere end 30 mio. kr. Som tallene tegner sig lige nu i dag er forventningen at Regnskab 2018 kommer ud med en overskridelse på service...

læs mere

Formandens beretning og gennemgang af regnskab

Formandsberetning NYT Stevns  - og efterfølgende gennemgang af regnskab ved Generalforsamling d. 6. marts 2019 2018 var det første år, hvor NYT Stevns sad med de 2 folkevalgte repræsentanter, Jørgen og Mogens, i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Efter den noget...

læs mere

Generalforsamling i NYT Stevns

Ikke den store forandring i bestyrelse i NYT Stevns. Fra venstre Rehné Høst Altenburg, kasserer, Poul Erik Brixtofte formand, Louise Nordgaard, sekretær, Stig Weinendorf, Charlotte Jensen, Forrest Vivi Larsen og Inge Milbrat. René Langelund Larsen, næstformand og...

læs mere

Derfor stemte NYT Stevns nej udlicitering af rengøring

På senest kommunalbestyrelsesmøde var punktet udlicitering af rengøring på dagsordenen. Der er helt klare årsager til, at NYT Stevns stemte imod udlicitering af rengøringen. Udlicitering på lige netop det her område er kortsigtet tænkning. Det er på ingen måde ivet,...

læs mere

Replik til udvalgsformand Mikkel Lundemann

NYT Stevns svar til Mikkel Lundemann: Replik til udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussens (K) svarindlæg til Nyt Stevns vedrørende langtidsledighed i Stevns Kommune (DAGBLADET torsdag). Det her handler ikke om at diskutere statistikker, Mikkel Lundemann. Uanset om...

læs mere

DA præsenterer tal for beskæftigelse

DA har lavet sin opgørelse på basis af nøgletal, som landets kommuner selv har indrapporteret på en række områder - blandt dem antallet af langtidsledige. Stevns indtager en kedelig førsteplads i Region Sjælland. Antallet af personer i Stevns, som er ledige i længere...

læs mere

Det handler om mennesker

NYT Stevns svar til Mikkel Lundemann Det er meget bekymrende, at Stevns nu placerer sig med den største stigning i langtidsledighed i Region Sjælland. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings rapport er antallet af langtidsledige på Stevns steget med 60 procent på et år,...

læs mere