Bliv medlem

Det koster 100 kr at være medlem af NYT Stevns i 2019.

Du kan indbetale på konto nr. reg.nr 2360. konto nr. 6285 537 523 eller mobile pay tlf. 50 96 90 70.

Husk at udfylde formularer nedenfor.

Tilmeldning til Nyt Stevns

10 + 5 =

De indtastede data her, bliver alene brugt til medlemsregistrering. Data slettes ved skriftlig udmelding til info@nytstevns.dk.
Ved udmelding sker ingen modregning. Data arkiveres ikke via hjemmesiden.