Unges sikkerhed

Det handler om de unges sikkerhed Flertallets ”vi-har-nok-i-os-selv” holdning, deler vi ikke i NYT Stevns. Vi står noget undrende over for, at borgmesteren med sit flertal ikke finder det naturligt at indgå et samarbejde med Faxe Kommune om natbus kørsel fra Køge over...

Udsattetråd

NYT Stevns glæder sig over, at Stevns nu får et udsatteråd. De socialt udsatte borgere i Stevns Kommune får nu deres eget råd, der kan udtale sig om egne forhold på samme måde, som det kendes i Ældrerådet og Ungerådet. Udsatterådet blev officielt nedsat på...

Politisk beretning NYT Stevns

Politisk beretning NYT Stevns generalforsamling d. 06.03.2019 v/Mogens Haugaard Økonomi Budget 2018 er i løbet af året skredet med mere end 30 mio. kr. Som tallene tegner sig lige nu i dag er forventningen at Regnskab 2018 kommer ud med en overskridelse på service...

Formandens beretning og gennemgang af regnskab

Formandsberetning NYT Stevns  – og efterfølgende gennemgang af regnskab ved Generalforsamling d. 6. marts 2019 2018 var det første år, hvor NYT Stevns sad med de 2 folkevalgte repræsentanter, Jørgen og Mogens, i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Efter den...

Generalforsamling i NYT Stevns

Ikke den store forandring i bestyrelse i NYT Stevns. Fra venstre Rehné Høst Altenburg, kasserer, Poul Erik Brixtofte formand, Louise Nordgaard, sekretær, Stig Weinendorf, Charlotte Jensen, Forrest Vivi Larsen og Inge Milbrat. René Langelund Larsen, næstformand og...